Visoke tehnologije u službi Vašeg zdravlja

Dijagnostički centar opremljen najsavremenijim medicinskim uređajima koji prate tehnologiju poslednje generacije, zajedno sa stručnim i proverenim kadrom dugogodišnjeg iskustva, omogućavaju pacijentu preciznu i blagovremenu dijagnozu bolesti. (utvrdjivanje njenih bioloških karakteristika).

Pravilna i pravovremena dijagnoza kao i stručno praćenje pacijenata kroz terapije, čine maksimalnu verovatnoću potpunog ozdravljenja. Čak i u najtežim slučajevima, vrhunska dijagnostika je neophodna osnova za dugoročnu kontrolu bolesti i borbe do stanja potpunog oporavka.

Misija

Rak dojke

Iako se rak dojke može javiti u bilo kojoj životnoj dobi osoba ženskog pola, verovatnoća njegovog pojavljivanja raste sa godinama starosti, da bi najvecu učestalost pokazao kod osoba starijih od četrdeset godina. Primećeno je da se rak dojke češće javlja kod žena čiji su najbliži srodnici (majka, sestra, baka) bolovali od ove bolesti, ali i da je bolest češća kod žena koje su koristile substitucionu hormonsku terapiju ili nisu radjale odnosno imale prvi porodjaj posle tridesete godine života. Pored toga, znatan broj žena obolelih od raka dojke nema nijedan faktor rizika. Rak dojke spada u grupu malignih bolesti koje ako se otkriju u ranoj fazi bolesti mogu biti potpuno izlečene. Zbog toga je od izuzetne vežnosti preduzeti mere koje pomažu u njegovom ranom otkrivanju. Posle dvadesete godine života svaka devojka, žena treba jedanput mesečno (10.dana od menstrualnog ciklusa) da obavi samopregled dojki prema uputstvu koje se može naći u nizu popularnih brošura ili može biti obučena od strane svog izabranog lekara. Izražena asimetrija dojki, pojava čvorića, promena boje kože dojke i promena njenog reljefa, pojava sekreta iz bradavice su razlozi zbog kojih žena treba da se obrati lekaru. Iako se najčešće radi o promenama na dojkama koje za osnovu nemaju malignu bolest, lekar je taj koji treba da donese takvu procenu.
Jedanput u godinu dana žena treba da pregled dojke poveri svom lekaru, obično kada ide kod ginekologa. Posle tridesete godine života pregled dojke se može obavljati ultrazvučnom metodom, a posle četrdesete godine života momografski pregled treba obaviti jedanput na svake dve godine, uvek posle kliničkog pregleda lekara. Naravno da osobe kod kojih su dijagnosticirane razne promene na dojkama treba da imaju režim pregleda kako je savetovao lekar, kao što osobe čiji su najbliži srodnici bolovali od ove bolesti treba da imaju metodologiju pregleda definisanu od strane lekara specijaliste. Prenešeno iz informativne brošure Ministarstva Zdravlja Srbije