Visoke tehnologije u službi Vašeg zdravlja

Dijagnostički centar opremljen najsavremenijim medicinskim uređajima koji prate tehnologiju poslednje generacije, zajedno sa stručnim i proverenim kadrom dugogodišnjeg iskustva, omogućavaju pacijentu preciznu i blagovremenu dijagnozu bolesti. (utvrdjivanje njenih bioloških karakteristika).

Pravilna i pravovremena dijagnoza kao i stručno praćenje pacijenata kroz terapije, čine maksimalnu verovatnoću potpunog ozdravljenja. Čak i u najtežim slučajevima, vrhunska dijagnostika je neophodna osnova za dugoročnu kontrolu bolesti i borbe do stanja potpunog oporavka.

Misija

Ultrazvuk sa Color Dopplerom

Color Doppler ultrazvuk je vrhunska dijagnostička metoda koja omogućava pregled struktura, tj. svih solidnih organa (jetra, slezena, bubrezi, štitna žlezda, jajnici, limfni čvorovi, itd.). Color funkcija omogućava pregled krvnih sudova, arterija i vena kao i patoloških promene na njima (suženje, proširenje, krvni ugrušci).

Doppler funkcija omogućava merenje protoka i brzine krvi kroz krvne sudove. Ove dve funkcije omogućavaju ultrazvučni pregled organa i otkrivanja patoloških krvnih sudova koje stvaraju mnogi tumori, što omogućava ranu dijagnozu i otkrivanje zloćudnih tumora. Upravo zbog ove mogućnosti, Color Doppler ultrazvuk postao je ključna dijagnostička metoda kod otkrivanja mnogih tumora i u ranom otkrivanju karcinoma jajnika postao je metoda izbora.

Color Doppler ultrazvuk je nezamenjiva metoda za procenu morfologije i funkcije srca kao i velikih krvnih žila (aorti). Ova metoda neophodna je u praćenju stanja srca, kod povišenog krvnog pritiska, poremećaja srčanog rada, nakon infarkta srca, kao i svih zahvata na srcu. Zahvaljujući velikom broju informacija koje pruža, neinvazivnosti i mogućnosti čestih kontrola, ova metoda postala je nerazdvojni deo dijagnostike cerebrovaskularnih oboljenja i oboljenja perifernih krvnih sudova i aorte. Ultrazvučnim pregledom arterija otkriva se postojanje ateromatoznih plakova i procenat suženja krvnog suda plakom. Color doppler metodom meri se brzina proticanja krvi kroz arterije i određuje da li je dotok u pojedina tkiva i organe dovoljan. Ovim pregledom dijagnostikuju se i druga oboljenja krvnih sudova kao što su aneurizme, tromboflebitisi i flebotromboze.

Color doppler ultrazvuk potpuno je bezopasna, bezbolna i neinvazivna metoda koja se može raditi neograničeni broj puta bez ikakvih neželjenih posledica po zdravlje pacijenta. Najčešće se radi na krvnim sudovima ruku i nogu, kao i glave i vrata.

Damiba Medical

Kolor dopler je ultrazvučna metoda za ispitivanje strukture i oblika krvnih sudova, kao i kvaliteta cirkulacije. Upotrebom doplerovog efekta nadograđeni su prethodni metodi konvencionalnog ultrazvuka, dajući realnu sliku ispitanih sudova, uz mnoštvo podataka o cirkulatornim parametrima, najčešće magistralnih arterijskih i venskih krvnih sudova celog tela. Ovom metodom moguće je vrlo precizno proceniti kvalitet protoka, izraženo u mililitrima u sekundi, i tako definisati zadovoljavajući ili oslabljen protok. Uvid u stanje zidova krvnih sudova otkriče urođene ili stečene promene. Poslednjih godina, pored standardne primene kolor doplera, moguća su i dopunska ispitivanja morfocirkulatornih parametara primenom kontrastnih sredstava, što u mnogome opravdava naziv „ehoangiografije“, nesumnivo približavajući ovu metodu klasičnoj angiografiji. Kolor dopler metodom moguće je otkriti urođene promene oblika, komunikacija i projekcija krvnih sudova, urođene slabosti zidova, pa tako dijagnostifikovati aneurizme, angiome, AV malformacije i druga vaskularna oboljenja.

Na osnovu nalaza kolor doplera, pacijenti se vrlo brzo po potrebi selektuju za različite terapijske procedure, lekovima, a nekada i hirurškim intervencijama, te je značaj ove dijagnostike dostigao takav stepen da je, na primer, kod nekog suženja krvnih sudova vrata, za operaciju uklanjanja tih promena (endarkterektomija), vaskularnim hirurzima dovoljan samo kolor dopler izveštaj, čime se izbegava komplikovanija i rizičnija angiografska dijagnostika.

Kao osnovna prednost kolor doplera nad drugim dijagnostičkim metodama izdvaja se njena neinvanzivnost. To znači da ona ne oštećuje krvne sudove, niti tkivo kroz koje prodire ultrazvučni talas. Lako je dostupna pacijentima i bez rizika se može koristiti neograničeni broj puta.

Kolor dopler se primenjuje i u oblasti kardiologije, u ispitivanju trbušne aorte, kao i magistralnih krvnih sudova pojedinih unutrašnjih organa, a poseban značaj ima u ispitivanju stanja venskih sudova ruku i nogu.

Najčešći simptomi koji upućuju na potrebu ispitivanja arterija nogu su bolovi u potkolenicama provocirani kraćim hodom, koji prestaju nakon kraćeg odmora i ponovo se javljaju pri hodu. Pacijenti se žale i na osećaj hladnih nogu, nekada se vide i kožne promene na prstima, a doktori najčešće ne mogu da napipaju pulsacije perifernih arterija stopala.

ULTRAZVUČNI PREGLEDI

Primena ultrazvuka u ginekologiji i akušerstvu

Postoje dve najčešće metode koje se koriste u ultrazvučnom pregledu.

Transabdominalni metod je najstarija i poznata je svim trudnicama. Nakon stavljanja gela, ginekolog prislanja sondu na trbuh. Gel se nanosi da bi omogućio lakši prenos zvučnog talasa od sonde do kože. Ova pretraga se izvodi dok trudnica ima "optimalno punu" mokraćnu bešiku. Razlog zbog čega trudnica u ranoj trudnoći mora imati punu bešiku jeste što ultrazvučni talas ne prolazi dobro kroz gasove u crevima.

Transvaginalni ultrazvuk se uglavnom izvodi sa praznom bešikom sa posebno oblikovanom sondom koja se stavlja u vaginu. Na ovaj način lekar može generalno jasnije videti strukturu i s većom rezolucijom, jer gleda mnogo bliže nego transabdominalnom metodom. Iz tehničkih razloga, ultrazvučni talasi iz transvaginale sonde ne putuju tako duboko u telo kao ultrazvučni talasi iz transabdominalne sonde. Zato, dok se materica nije jako uvećala, transvaginalni ultrazvuk je ograničen na prvi trimestar, ali može poslužiti i u kasnijoj trudnoći.

Najčešći razlozi za ultrazvučni pregled u trudnoći: utvrđivanje termina porođaja, otkrivanje da li je bilo krvarenja u početku trudnoće i da li se trudnoća odvija normalno, utvrđivanje višeplodne trudnoće (više od jedne bebe), u kasnijoj trudnoći položaj placente, fizički razvoj bebe i, koliko je moguće, provera da nema abnormalnosti, i dr.

Ultrazvuk abdomena i male karlice

Ovim pregledom se dobija uvid u stanje abdominalnih organa: jetre, žučne kese, pankreasa, bubrega, slezine, mokraćne bešike, prostate, materice, jajnika. Zahvaljujući jednostavnosti izvođenja pregleda i neškodljivosti, ultrazvuk predstavlja pouzdanu i efikasnu metodu u otkrivanju oboljenja abdominalnih organa. Da bi se obavio ovaj pregled pacijent ne treba da jede i pije 6 - 8 sati pre pregleda. Za pregled male karlice potrebno je da pacijent na pregled dođe sa punom mokraćnom bešikom.

Ultrazvuk dojki

Ultrazvuk je široku primenu dobio u dijagnostici oboljenja dojke, jer je neškodljiv i efikasan. Preporučuje se svim ženama da nakon 30 godine života redovno kontrolišu dojke, što znači da je minimalno potrebno jednom godišnje uraditi ovaj pregled. Uz samopregled dojki i eho dojki može se uvek na vreme otkriti eventualno postojanje patoloških promena u dojkama što pojednostavljuje i olakšava lečenje. Ovaj pregled se kod žena u fertilnom periodu radi 7 dana nakon prestanka krvarenja kod menstrualnog ciklusa.

Ultrazvučni pregled štitne žlezde

Patološke promene štitne žlezde se jednostavno i efikasno otkrivaju ovom metodom. Eho štitne žlezde uz laboratorijske nalaze hormona, kao i uz pregled endokrinologa i endokrinog hirurga predstavlja pouzdanu metodu za otkrivanje oboljenja i praćenje dejstva terapije.

Damiba Medical

Ultrazvučni pregled testisa

Eho testisa je jednostavan i brz pregled koji sa velikom sigurnošcu otkriva eventualne ciste, tumore i druga oboljenja testisa. Za ovaj pregled nije potrebna priprema.

Kolor dopler duplex scan

Ultrazvuk je široku primenu našao u morfološkom i funkcionalnom ispitivanju stanja krvnih sudova. Ovaj pregled omogućava prikaz strukture krvnog suda i funkcionalnih svojstva cirkulacije. Zahvaljujući velikom broju informacija koje pruža, neinvazivnosti i mogućnosti čestih kontrola, ova metoda je postala nerazdvojni deo dijagnostike cerebrovaskularnih oboljenja i oboljenja perifernih krvnih sudova i aorte. Ultrazvučnim pregledom arterija se otkriva postojanje ateromatoznih plakova i procenat suženja krvnog suda plakom. Kolor dopler metodom se meri brzina proticanja krvi kroz arterije i određuje da li je dotok u pojedina tkiva i organe dovoljan. Ovim pregledom se dijagnostikuju i druga oboljenja krvnih sudova kao što su aneurizme, tromboflebitisi i flebotromboze.

Ultrazvučni pregled dečijih kukova

Razvojni poremećaj kuka - displazija kuka ili urođeno iščašenje kuka je relativno čest poremećaj u razvoju deteta koji se javlja u prvih 12 meseci razvoja. Preporuka Svetske Zdravstvene Organizacije pedijatara je da se na svaka tri meseca u 1 godini života uradi eho kukova kako bi se na vreme sprečilo razvijanje ovog razvojnog poremećaja.

PREGLED KRVNIH SUDOVA GORNJIH I DONJIH EKSTREMITETA

Pregledom arterijskih krvnih sudova ekstremiteta određuje se postojanje aterosklerotičnih plakova (ili drugih ređih bolesti zida krvnog suda) i precizno meri stepen stenoze i dužina stenoziranog segmenta. Promene na nogama se u početku ispoljavaju kao grčevi prilikom opterećenja-hodanja (intermitentne klaudikacije) koje nastaju prilikom suženja krvnog suda preko 50% (ili kasnije i u mirovanju) kod stenoze visokog gradusa. Promene na rukama su retke, manifestuju se takođe kao prolazni-intermitentni simptomi slabosti u toku aktivnosti ili trajno kao trnci ili hladnoća u jednoj ruci. Nakon pregleda se po potrebi konsultuju lekari specijalisti, koji odlučuje o daljoj dijagnostici i lečenju. Pregledom venskih krvnih sudova se utvrđuje duboka ili površinska venska tromboza, stanje venskih zalistaka (valvularna insuficijencija), varikoziteti-urođenja slabost zida sa proširenim venama, postojanje arteriovenskih komunikacija ili stanja koja imitiraju bolest vena (limfedem, hematom mišića, potkožni edem kod celulitisa i apscesa, stanje l. čvorova u ingvinumu ili druge fokalne promene mekih tkiva).

Damiba Medical