Visoke tehnologije u službi Vašeg zdravlja

Dijagnostički centar opremljen najsavremenijim medicinskim uređajima koji prate tehnologiju poslednje generacije, zajedno sa stručnim i proverenim kadrom dugogodišnjeg iskustva, omogućavaju pacijentu preciznu i blagovremenu dijagnozu bolesti. (utvrdjivanje njenih bioloških karakteristika).

Pravilna i pravovremena dijagnoza kao i stručno praćenje pacijenata kroz terapije, čine maksimalnu verovatnoću potpunog ozdravljenja. Čak i u najtežim slučajevima, vrhunska dijagnostika je neophodna osnova za dugoročnu kontrolu bolesti i borbe do stanja potpunog oporavka.

Misija

Digitalna mamografija FFDM

Damiba Medical FFDM (Full field digtal mammography) GIOTTO IMAGE 3DL mamografski digitalni sistem sa velikim detektorom 24x30cm, u okviru Damiba medical centra. Giotto digitalni mamograf umesto filma ili fosforne ploče koristi detektore slične onima u digitalnim kamerama, a koji x-zrake pretvaraju u električne signale. Električni signali se nadalje pretvaraju u digitalnu sliku u računaru namenjenom za akviziciju i analizu mamografskih slika. Ovaj način funkcionisanja omogućava znatno brži, detaljniji i efikasniji pregled pacijentkinja.

Rad sa digitalnim mamografom svodi se na četiri koraka. Prvi korak je administrativni gde se podaci mogu manualno upisati na radnu stanicu za prikaz slike ili se matični podaci pacijenta mogu povući putem mrežne konekcije za šta je potrebno minimalno vreme. Drugi korak je sama obrada slike koja je statičnog formata i ne menje se sa promenom položaja kasete. To omogućava brži rad i ostavlja više vremena za rad sa pacijentom. Slika se automatski obrađuje, pojavljuje na monitoru i sprovodi se radiološka kontrola ispravnosti slike. Nakon četiri standardne slike pretraga se završava i pacijent može biti otpušten. Dalji proces obrade slike odvija se na RWS sistemu koji koristi monitor od 21 inča i računar poslednje generacije.


Prednosti digitalne u odnosu na analognu mamografiju

 • Sa diagnostičkog aspekta

  Digitalnom obradom slike ustanovljavaju se maligne pojave i do 30% ranije nego što je slučaj sa analognom mamografijom. Brže ustanovljavnje malignih pojava znatno povecava pozitivni ishod tretmana karcninoma dojke.

  Bolja vidljivost mišićnog tkiva, bradavica i kože; Bolja vidljivost struktura sa slabijim kontrastom; Tkivo dojke izgleda kao da je manje gustine i omogućeno je da se lako razlikuju maligna tkiva od normalnih kalcifikacija.
  Digitalna mamografija smanjuje dozu zračenja i omogućavajuci bolje snimanje tkiva dojke, takodje omogućava uvećanje određenih mesta na slici radi bolje analize.
  Mnogo širi dinamički pojas -DYNAMIC RANGE (površina linearnog odziva bar tri puta šira od one na filmu.
  Prostorna rezolucija podrazumeva sposobnost snimanja diskretnih snimaka malih objekata veoma blizu jedni drugom izmereno u 'par linija po mm.'. (lp/mm)
  COMPUTER AIDED DETECTION (CAD) - softverska podrška za radiologe koja smanjuje rizik 'lažnih negativnih' rezultata. Software koji na digitalnom snimku prikazuje zone sumnjivih pojava na koje treba obratiti posebnu pažnju. Često u praksi sluzi kao potvrda prvobitnog nalaza radiologa.
Damiba Medical
 • Sa psihološkog aspekta za pacijenta

  Vreme dobijanja slike je drasticno smanjeno, pacijent ne čeka dugo na rezultate snimanja, vremena izmedju dva snimka takodje veoma smanjena, što ceo vremenski proces dijagnoze višestruko smanjuje.

  Kompenzacija iznad i ispod ekspozicije – postaje veoma retko da mora da se ponovi snimanje zbog loše ekspozicije.
  Vreme analize snimaka i informacije o konacnim nalazima višestruko krace. Skraćeno neprijatno vreme isčekivanja rezultata.
 • Sa informatičkog aspekta

  • Podaci snimanja u digitalnoj formi – kopije iste kako i originali, prenos i arhiviranje podataka dimenzija klasičnog PC sadrzaja za desetine, stotine pacijenata.
  • PACS - Picture Archiving and Communications System – Slike u elektronskom formatu i izveštaji koji se prenose digitalno preko PACS.a. Omogućava eliminaciju ručnog arhiviranja, traženja i prenosa filmskih fascikli. Univerzalni format za PACS arhiviranje i prenos je DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine). Podaci koji nisu slike, kao npr. skenirani dokumenti, zapisi , mogu se u priloziti u kasicnim PC formatima kao napr. PDF (Portable Document Format), upakovani u DICOM.
  • COMPUTER AIDED DETECTION (CAD) - softwerska podrška za radiologe koja smanjuje rizik 'lažnih negativnih' rezultata.

Digitalna mamografija sa velikim detektorom 24x30cm

 • Veći procenat uradjenih mamografkskih snimaka sa klasicnim 18x24cm detektorom, ne moze da obuhvati voluminozne dojke pa čak i srednje razvijene , naročito u mediolateralnoj projekciji MLO.
 • Nije dozvoljeno ‘odseci’ deo tkiva dojke pri dijagnostičkom snimanju, jer se ne zna sta se krije u tom delu snimka i taj deo ne prikazati mamografski je veoma rizično.
 • Moderna digitalna mamografija u svetu obuhvata zastupljenost 70% većeg tipa detektora 24x30cm. Zračenja su ista, ali je efekat snimanja daleko veći kod detektora većeg formata kod srednje i izraženo voluminoznih dojki.
Damiba Medical