Visoke tehnologije u službi Vašeg zdravlja

Misija

Kako bi se osigurala uspešna i korisna usluga za gradjane, potrebne su visoko kvalifikovane zdravstvene ustanove kao referentni oslonci za ukupnu zdravstvenu sliku društva.

U tim strukturama, pacijent treba da primi adekvatnu kliničku dijagnozu u slučaju postojanja patologije, ili u slučaju odsutnosti patologija, da dobije adekvatne informacije u vezi programa i načina buduće kontrole i preventivnih pregleda.

Sa ovim ciljem se radja ideja da se razvije uzorni dijagnostički centar Damiba medical u Beogradu, specijalisička ordinacija za radiologiju u saradnji sa kompanijom IMS iz Bolonje, renomiranim proizvodjačem digitalne radioloske opreme za rano otkrivanje raka dojke.

U našem centru primarni cilj je tačna i pravovremna dijagnoza za pacijente, kao rezultat visokog sklada lekara specijalista i vrhunske tehnološke opreme najnovije generacije.

Multidisciplinarni pristup i konstantna saradnja između različitih stručnjaka koji rade u centru (radiologa, hirurga, onkologa, patologa, radioterapeuta i drugih) omogućava da se pacijentu pruži pažljiva i kompletna usluga, od prve dijagnoze, kontrole, do lečenja sa svim potrebinm koracima.

Filozofija našeg partnera Internazionale Medico Scientifica, proizvodjača radiološke opreme jeste " rezultati lečnja su bolji, tamo gde se radi istraživanje " i ona se takodje ogleda u radu našeg Centra za radiologiju. Paralelno s pažljivim praćenjem najnovijih kliničkih praksi, tu je i kontinuelno usaglašavanje sa najnovijim rezultatima istraživanja, na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Osnovne vrednosti kojima smo inpirisani i vodjeni u centru su:

  • Posvećenost pacijentu koji se pregleda
  • Stalno poboljšanje kvaliteta usluga
  • Izvrsnost u nivou usluga i opreme
  • Multidisciplinarni pristup kliničkim pregledima
  • Vrednovanje ljudskih resursa
  • Otvoren duh saradnje sa svim renomiranim zdravstvenim ustanovama i fakultetima kod nas i u svetu

Damiba medical saradjuje sa eminentnim stučnjacima iz Onkološkog insituta, Kliničkog Centra Srbije, Bolnicom Vojnomedicinske Akajdemije, i drugim renomiranim ustanovama. U inostranstvu imamo saradnju sa Ospedale Maggiore iz Bolonje u Italiji. Jedan od osnovnih ciljeva centra jeste unapredjenje postojećih tehnologija i uvodjenje novih, naprednih tehnologija u cilju postizanja što preciznijih ulaznih podataka za lekare specijaliste, kao podrška postizanja što pravilnijih i preciznijih dijagnoza sa svakog pacijenta pojedinačno. U tom smislu uvodimo i infracrvenu termografiju kao pomoćnu, neinvazivnu metodu pri kliničkim pregledima. Metodu koju koriste stručnjaci lekari koji su upoznati sa ovom tehnologijom i njenom primenom u medicini. Sve aktivnosti centra jasno su definisane u Internom Protokolu centra, sa posebnim osvrtom na Etički kod centra i njegovu kontinualnu opservaciju u svim radnim aktivnostima.