Visoke tehnologije u službi Vašeg zdravlja

Dijagnostički centar opremljen najsavremenijim medicinskim uređajima koji prate tehnologiju poslednje generacije, zajedno sa stručnim i proverenim kadrom dugogodišnjeg iskustva, omogućavaju pacijentu preciznu i blagovremenu dijagnozu bolesti. (utvrdjivanje njenih bioloških karakteristika).

Pravilna i pravovremena dijagnoza kao i stručno praćenje pacijenata kroz terapije, čine maksimalnu verovatnoću potpunog ozdravljenja. Čak i u najtežim slučajevima, vrhunska dijagnostika je neophodna osnova za dugoročnu kontrolu bolesti i borbe do stanja potpunog oporavka.

Misija

Procenite Vaš rizik

Prvi korak za odgovarajući program prevencije jeste da se proceni profil rizika i verovatnoća da jedna osoba dobije tumor dojke. Već se dokazalo da je rizik od razvoja bolesti različit za svaku ženu, a to se dokazuje detaljnom procenom ličnih, porodičnih i bioloških karakteristika. Preciznije, nije više dovoljno govoriti o ‘riziku’ koji se odnosi na opštu populaciju, već je pravilnije procenjivati ‘individualni rizik’ , a da bi se to postiglo potrebna je veoma pažljiva analiza svih navedenih karakteristika pacijenta

Ličnih: godište, klinička istorija, godište pri prvoj menstruaciji i pri menopauzi, trudnoća, dojenje, protekle ili trenutne hormonske terapije, fizičke karakteristike (visina, težina, indeks mase tela, gojaznost i prekomerna težina, eventualna prisutnost metaboličkih sindroma), životne navike i stil (ishrana, fizička aktivnost, pušenje, alkohol,..)

Porodičnih: prisutnost patologija tumora u porodici (naročito prisutnost tumora dojke i/ili jajnika, u porodičnom poreklu 1° i 2° kolena. Postoji mogućnost - pomoću popunjavanja upitnika (u odgovarajućim slučajevima) vezano za porodično stablo – da se proceni rizik u porodici i započne proces “genetskog savetovanja” koji moze u nekim slučajevima dovesti do upotrebe genetskog testa za detekciju mutacija (npr.BRCA 1-2) ili serije dijagnostičko terapeutskih saveta koje bi trebalo preduzeti u slučaju visoke verovatnoće mutacije.

Bioloških: biološke karakteristike , kao sto su prisustvo ćelijske atipije ili druge vrste prekancerogenih , koji su eventualno pronađeni u predhodnim testovima (biopsije, agoaspiracije ili intervencijama) ili putem novih istraživačkih metoda nedavono uvedenih kao ispiranje mlečnih kanala bradavice ili Halo breast test mlečnog sekreta (1)

Analiza ovih informacija omogućava da se odredi individualni profil rizika za svakog pacijenta i da se kasnije napravi odgovarajući Individualni Program Kliničkog Nadzora, sa posebnim osvrtom na odabir dijagnostičkih tehnika , frekvenciju istih i godište kada početi sa primenom. U odabranim slučajevima vrednovanje individualnog rizika može da uputi i na odredjenu preventivnu farmakološku terapiju ili na kliničku studiju farmakološke prevencije (2)

  1. Razumevanje bioloških i molekularnih mehanizama koji dovode do tumora je danas shvaćeno kao konačni rezultat niza bioloških procesa, pod nazivom kancerogeneza, koji zahtevaju dosta vremena da dovedu do neoplazme i nisu lako uočljivi uobičajenim dijagnostičkim tehnikama dok ovaj proces ne dodje u naprednu fazu. Danas, dakle u poslednjih nekoliko godina, veoma mnogo pažnje posvećuje se proučavanju efektivnog sistema za prepoznavanje tzv prekancerogenih lezija ili intraepitelne neoplazije (IEN), dakle mogućnostima intervencije na prekidu ove patoloških sekvence. Među različitim tehnikama koji se koriste u posljednjih nekoliko godina za identifikaciju prekanceroznih lezija je ispiranje mlečnog kanala dojke, neinvazivna metoda i bez rizika za pacijenta, što omogućava, kroz injekcije i uzorkovanja fiziološke solucije u kanalićima dojke, proučavanje prekanceroznih stanja. Druga tehnika je korištenje HALO test DOJKE, siguran i minimalno invazivan. Simulira aktivnost dojenja i omogućava da se podstakne i prikupi deo mlečnog sekreta bogatog materijalom pogodnim za citološku analizu, kako je gore opisano, dakle tehnika potencijalno korisna za procenu ličnih rizika.
  2. Kao što ime sugeriše, prevencija je definisana kao farmakološke intervencija fokusirana da prekine, u rizičnim slučajevima, biološku sekvencu koja može da dovede do stvaranja tumora. Postoje mnogi lekovi koji su u posljednjih nekoliko godina, proučavani u primeni. Među najčešćim su neke selektivni modulatori hormona receptora (SERM) kao što je Tamoksifen i Raloksifen, koji se mogu koristiti u personalizovne tretmane. Mnoge drugi lekovi čine se vrlo perspektivni u proceni u preventivnoj primeni i trenutno su u istraživanju. Među najpoznatijima inhibitori aromataze, neki bisfosfonati (obično se koristi za osteoporozu), metformin (antidijabetički lekovi), aspirin, vitamin D i retinoidi. Primena farmakološke preventivne terapije se koristi isključivo u kliničkoj praksi pod etičkim nadzorom kliničkog odbora specijalista i u slučajevima ispitivnja odredjenih terapija uz saglasnost pacijenta u skladu sa etikom dobre medicinske prakse.