Visoke tehnologije u službi Vašeg zdravlja

Dijagnostički centar opremljen najsavremenijim medicinskim uređajima koji prate tehnologiju poslednje generacije, zajedno sa stručnim i proverenim kadrom dugogodišnjeg iskustva, omogućavaju pacijentu preciznu i blagovremenu dijagnozu bolesti. (utvrdjivanje njenih bioloških karakteristika).

Pravilna i pravovremena dijagnoza kao i stručno praćenje pacijenata kroz terapije, čine maksimalnu verovatnoću potpunog ozdravljenja. Čak i u najtežim slučajevima, vrhunska dijagnostika je neophodna osnova za dugoročnu kontrolu bolesti i borbe do stanja potpunog oporavka.

Misija

Ultrazvučna dijagnostika

Ultrazvuk

Ultrazvuk koristi ultrazvučne talase za otkrivanje lezija i čvorića, proučava njihovu postojanost, čvrstu ili tečnu, definišući njihovu benignu, sumnjivu ili malignu prirodu. Kako se radi o zvučnim talasima veće frekvencije od 20000Hz, koje ljudsko uvo ne može da percipira, ultrazvuk je potpuno bezopasan sa biološke tačke gledišta; Ultrazvuk se temelji na pijemu reflektovanih signala koji su na početku poslati u interesnu zonu u obliku ultrazvučnih impulsa. Ultrazvučni talasi koje sonda emituje prelaze preko tela i reflektuju se u zavisnosti od različitih upijanja tkiva, deo talasa se apsorbuje od tkiva, deo reflektuje. Povratni ultrazvuk (eho) ponovo sakupljen putem sonde, pretvara se u slike na monitoru.

Damiba Medical Ultrazvučni aparat čini pored sondi i bazna jedinica u kojoj je sadržan i kompjuter koji analizira EHO signale transformišući ih u slike, komande za regulaciju aparata, monitor na kojem se pojavljuje slika i tastatura. Uz sitem se isporučuje štampač za snimke, ako želimo da imamo snimke u hardcopy formatu, dok se svi snimci čuvaju u digitalnoj elektronskoj formi, na hard disku uređaja ili centralnom PACS sistemu klinike. Sonde se razlikuju po formi i frekvenciji pošto se njima obavljaju različite aktivnosti. One su i odašiljač i transduktor(prijemnik) eho povratnih signala.

Dijagnoza putem Utrazvuka se uveliko koristi u mnogim delovima ljudskog tela i obuhvata različite vrste pregleda ili patologija kao što su bolesti srca, ginekološki, akušerski, pedijatrijski, vaskularni, itd. .. Glavne prednosti ultrazvuka su mogućnost otkrivanja anatomije, dinamike kretanja organa i detalja protoka krvi u realnom vremenu, sve to uz potpunu neškodljivost ultrazvučne metode, relativne jednostavnosti upotrebe i velike svestranosti primene, što čine da ultrazvuk bude metoda koja je ima veoma široku primenu u gotovo svim granama medicine. Dijagnostika ultrazvukom je zapravo rutinski pregled koji se koristi kod interne medicine, kardiologije, oftalmologije, neurologije, ginekologije, akušerstva i kao osnovni pregled ili predpregled u odnosu na složenije imaging tehnike ako što su CT ili MRI.


DIJAGNOSTIČKA OBLAST

Ultrazvuk/ Ultrazvučni dopler/ UZ Kolordopler

O ČEMU SE RADI?

Ultrazvuk/ UZ dopler/ UZ Kolordopler su dijagnostičke metode, zasnovane na upotrebi ULTRAZVUKA (zvuci nečujni za ljudsko uho) koji daju slike ispitivanih organa, u slojevima. Ovi talasi se proizvode, emituju i ponovo skupljaju od strane/putem transduktora (pretvarača) sadržanog u SONDI koja se nalazeći se u ruci lekara i klizi po koži pomoću tankog sloja gela za UZ (želatin sa visokim sadržajem vode).

SVE JE TO ULTRAZVUK

Ultrazvučni dopler : efekat DOPPLER je dodatak običnom ultrazvuku koji omogućava da se bolje prouče venski i arterijski krvni sudovi zahvaljujući protoku krvi . Dopler efekat je fizička pojava gde se usled kretanja prijemnika ili predajnika dolazi do menjanja frekvencije talasa, na strani prijemnika. Ako se prijemnik i predajnik kreću jedan ka drugom, frekvencija se pomera na više (raste), a ako se prijemnik i predajnik kreću jedan od drugog, frekvencija se pomera na niže (opada). Na primer, Doppler efekat možemo primetiti na auto-putu: buka koju motor automobila pravi dok nam se približava drugačija je od one koju čujemo dok se od nas odaljava.

UZ Colordopler : dodajući efekat boje prethodnoj metodi, pomaže u dijagnostici raznih vidova protoka u prisustvu eventualnih prepreka-smetnji. Postoje u primeni različiti modeli aparata koji mogu biti samo UZ ili Ultrazvučni dopler ili UZ Kolordopler funkcije.

U DAMIBA MEDICAL na raspolaganju je uređaj visokih performansi u stanju da obavlja sve tri funkcije.

Damiba Medical

ŠTA MOŽEMO DA VIDIMO?

Dijagnoza putem ULTRAZVUKA omogućava proučavanje i pregled mišića, različitih tkiva, dojke, zglobova, organa abomena kao što su – jetra, žučne kese i žučni putevi, slezina, pankreas, bubrezi i mokraćni kanali, bešika, materica, prostata, testisi, tiroidna žlezda, pljuvačne žlezde, krvni sudovi i arterije donjih i gornjih ekstremiteta, renalne arterije, aorta, srce, itd.

Ultrazvuk dojki

Ultrazvuk je široku primenu dobio u dijagnostici oboljenja dojke, jer je neškodljiv i efikasan. Preporučuje se svim ženama da nakon 30.te godine života redovno kontrolišu dojke, što znači da je minimalno potrebno bar jednom godišnje uraditi ovaj pregled. Uz samopregled dojki i eho-pregled dojki može se na vreme otkriti eventualno postojanje patoloških promena u dojkama što pojednostavljuje i olakšava lečenje. Ovaj pregled se kod žena u fertilnom periodu radi 7 dana nakon prestanka krvarenja kod menstrualnog ciklusa.

Ultrazvučni pregled štitne žlezde

Patološke promene štitne žlezde se jednostavno i efikasno otkrivaju ovom metodom. Eho-pregled štitne žlezde, uz laboratorijske nalaze hormona, kao i uz pregled endokrinologa i endokrinog hirurga predstavlja pouzdanu metodu za otkrivanje oboljenja i praćenje dejstva terapije.

Kolor dopler duplex scan

Ultrazvuk je široku primenu našao u morfološkom i funkcionalnom ispitivanju stanja krvnih sudova. Ovaj pregled omogućava prikaz strukture krvnog suda i funkcionalnih svojstva cirkulacije. Zahvaljujući velikom broju informacija koje pruža, neinvazivnosti i mogućnosti čestih kontrola, ova metoda je postala nerazdvojni deo dijagnostike cerebrovaskularnih oboljenja i oboljenja perifernih krvnih sudova i aorte. Ultrazvučnim pregledom arterija se otkriva postojanje ateromatoznih plakova i procenat suženja krvnog suda plakom. Kolor dopler metodom se meri brzina proticanja krvi kroz arterije i određuje da li je dotok u pojedina tkiva i organe dovoljan. Ovim pregledom se dijagnostikuju i druga oboljenja krvnih sudova kao što su aneurizme, tromboflebitisi i flebotromboze.

Damiba Medical